COVID-19, koronavirus, coronavirus

COVID NÁJEMNÉ III

Abyste mohli žádat příspěvek, musíte na tom být finančně dobře?!?

Žádat příspěvek na základě vyhlášení třetí výzvy Covid Nájemné mělo být možné od 22. ledna 2021. Podnikatelé si ale museli počkat, protože systém pro podání žádostí vykazoval velkou chybovost. Nakonec se však podařilo vše spustit a žádosti se mohou podávat od 5. února.
Pokud se však podnikatelé, kteří se dostali kvůli koronavirové krizi do finančních potíží těšili, že jim svítá na lepší časy, mohli dostat poměrně studenou sprchu. V podmínkách podání žádosti se totiž výslovně píše, že žadatel musí mít před podáním žádosti splaceno zbylých 50% nájemného.
Co to v praxi znamená se dozvíte v následujícím článku.

Ve výzvě Covid Nájemné III se jedná o nájemné za měsíce říjen, listopad a prosinec loňského roku. Pokud se tedy podnikatel dostal díky nařízením vlády do finanční krize a nebyl tak schopný uhradit polovinu nájmu za provozovnu, kterou ovšem nesměl používat, nedostane od státu z tohoto programu ani korunu a jen mu narůstají dluhy za nezaplacené nájemné. Má-li takový podnikatel provozovnu v centru krajského města, může se cena nájmu pohybovat řekněme kolem 100 000 Kč (může to být méně, ale i mnohem více). Daný podnikatel tedy nemůže provozovat svou živnost a na nájem si vydělat, ale přesto by za zmíněné tři měsíce měl zaplatit dohromady alespoň 150 000 Kč, aby měl možnost splnit podmínky podání žádosti. Žádost však nebylo možné podat dříve, než v únoru 2021. Kdo je tedy již na mizině, nemá šanci. Kdo peníze ještě má, dostane víc.

Stejné je to s případnými dluhy vůči finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně či ČSSZ. Měl-li žadatel potíže dostát svým závazkům vůči těmto institucím, nemá na příspěvek na nájemné právo.

Podání žádosti má samozřejmě i další podmínky, které se dočtete na stránkách MPO. Zmíněné dvě však v podstatě vylučují kohokoliv, kdo by měl finanční potíže.

Nicméně, pokud se vám podaří splnit všechny podmínky, opatříte si elektronickou identitu a prokoušete se pro běžného uživatele často velmi nesrozumitelným procesem podání žádosti, můžete se těšit na kompenzaci plných 50% nájemného za 50-100%ně uzavřenou provozovnu.

Author: Kristýna Nešporová