pandemická nařízení, opatření, trest, soud

Výrazné rozvolňování s sebou přináší i častější kontroly

Dnešním dnem otevírají restaurace, welness, sauny, herny a společenské kluby. Bude povinné se prokazovat negativním testem, či potvrzením o prodělání covidu-19 v posledních 180 dnech anebo potvrzením o očkování. V případě, že dotyčný nesplní tyto podmínky, hrozí mu na místě pokuta až ve výši 10 tisíc korun.

Kontroly budou častější

Jelikož z kontrol, které dosud proběhly, je patrné, že přibližně desetina lidí nedodržuje nařízení, tak kontroly dnešním dnem posílí. Adam Vojtěch uvedl, že kontroly vzhledem k výraznému rozvolnění budou častější.

Potrvzení může být i v elektronické podobě

Je povinné se prokázat buď antigenním testem z odběrového místa, který nesmí být starší 72 hodin, nebo PCR testem, který platí 7 dní. Potvrzení o očkování lze uplatnit až tři týdny po právní dávce. V případě samotestování se lze prokázat čestným prohlášením, že se dotyčný nechal testovat u svého zaměstnavatele nebo ve škole. Samotest, který si však uděláte sami doma, neplatí. Potvrzení o negativním testu na covid-19 můžete mít i v elektronické podobě, není povinná papírová verze.

Pokuta

Pokud se dotyčný při kontrole neprokáže negativním testem nebo potvrzením o očkování či prodělání koronaviru v posledních 180 dnech, hrozí mu pokuta na místě ve výši až do 10 000 Kč. V případě, že dotyčný s pokutou na místě nesouhlasí, je s ním zahájeno správní řízení, které vede hygienická stanice. Ve správním řízení však může být pokuta ještě vyšší.