COVID-19, koronavirus

Omezení se budou prodlužovat, návštěvy o Velikonocích budou pouze v rámci okresu

Situace se nijak výrazně nelepší, a tak opatření, která byla přijata se budou po víkendu prodlužovat. Dle ministra zdravotnictví Jana Blatného je momentálně stav v nemocnicích velmi kritický. Výraznější rozvolňování tak nepřipadá v úvahu. Opatření by se měla prodloužit minimálně do Velikonoc.

Malé změny

K malému rozvolňování, ale přeci jen dojde. Sportovci nebudou muset mít v zastavené části obce ochranu úst, pokud nikdo nebude v jejich blízkosti. Povinnost nosit respirátory na veřejných místech a v dopravních prostředích bude ovšem platit nadále. Další úleva bude pro ty, kteří již byli naočkováni. Ti, kteří mají druhou dávku očkování a od vakcinace uplynuly alespoň dva týdny, tak mohou navštěvovat v sociálních a zdravotnických zařízeních své blízké bez negativního testu.

Omezení pohybu mezi okresy

I o Velikonocích bude pohyb mezi okresy omezen. Cesta do jiného okresu bude umožněna pouze v případě, tak jako je tomu nyní, cesty za prací, pohřbu, střívavé péči o dítě či péči o své blízké.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný navrhne prodloužení o dalších 30 dnů. O tom, zdali se nouzový stav prodlouží a případně na jak dlouho se bude jednat v pondělí 22.3.